وضعیت فعلی
انتخاب نشده
قیمت
رایگان
شروع کنید

مالکیت محصول

سظیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسب شصثب شصثب شثب ش سی ب

نام مدرس

علی مدرسی

دسته بندی

مدت دوره

۲۰ ساعت

  • معرفی دوره
  • مخاطبین دوره
  • زمانبندی دوره
  • پیش‌نیاز شرکت در دوره
  • خروجی شرکت در دوره
  • محتوای دوره
ششسی شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شیب شسیب شیسب شسی ب
شسیب شسیب شسیب شسی۲۳۴۲۳ شسیب شسیب شسیب شسیب
عغنغعه قع قع قفغع فغع قفغع قفغع قفغع قفغع قفغع قفغع قفغع
ندارد
غقف صخلنیبمنل مسیبنت لمهستیبل مسیتبم نیبمنت مسیبنت منسیبت منسیب منلمسینبتل

علاقه‌مند به شرکت در این دوره هستید؟

از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم.

درخواست شرکت در دوره

پرسش‌های متداول

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود.

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود.

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود.

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود.

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود.

کلیه حقوق برای آکادمی فکور محفوظ است.