در ادامه جلسه دوم، شما در این جلسه مبانی جاوا را کاملا فرا می گیرید.

در ماژول 1 – مبانی جاوا، شما یاد میگیرید که:

  • جاوا چیست؟
  • تاریخچه جاوا چیست؟
  • مشخصات آن، نقاط قوت، نقاط ضعف و سایر وجوه تمایز آن چه هستند؟
  • جاوا در مقایسه با ++C چگونه است؟
  • با مفاهیم JDK, JRE, JVM آشنا می شوید.

 

کلیه حقوق برای آکادمی فکور محفوظ است.